Richtlijnen lood

Informatievoorziening omvattende de richtlijnen tot het veilig gebruik van lood. Een verplichting op grond van artikel 33 van de REACH verordening nr.1907/2006.

De stof lood ,CAS nr. 7439-92.1, EC nr. 231-100-4, is opgenomen op de kandidaatslijst SVHC van het ECHA, European Chemicals Agency

zie overzichten in de PDF file.

Algemene veiligheidsrichtlijnen bij het werken met lood klik hier